Ledig stilling som Feierinspektør i Fredrikstad

Ved feieravdelingen i Fredrikstad er det en ledig 100% stilling som feierinspektør. Stillingen er ledig for tilsetting omgående.

Søknadsfrist: 30. september 2021

Arbeidssted
Feieravdelingen er organisert som en del av Brannforebyggende avdeling ved Fredrikstad brann- og redningskorps, som er en virksomhet i Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune. Feieravdelingen består av totalt 12 ansatte og har ansvaret for tilsyn og feiing av fyringsanlegg i Fredrikstad og Hvaler kommune. Regionen har ca. 88.000 innbyggere.

Hovedoppgaver
– Hovedansvarlig for tilsyn i nye boliger og fritidsboliger
– Gjennomføre tilsyn og feiing av fyringsanlegg
– Ajourføring, saksbehandling og oppfølging av egenutført feie- og tilsynsarbeid etter gjeldene lovverk
– Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid
– Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid

Den tilsatte vil få ansvar for at det blir utført tilsyn i nye boliger og fritidsboliger i Fredrikstad og på Hvaler innen ett år etter at ferdigattest foreligger. Anslagsvis vil ca. 70% av arbeidstiden gå med til dette arbeidet.

Typiske oppgaver knyttet til dette vil bla. være:
– Organisere-/ rangere tilsendt informasjon om nybygg
– Sette seg inn i søknadspapirer i forkant av tilsyn
– Vurdere når det er hensiktsmessig å utføre samordnede tilsyn med andre tilsynsmyndigheter
– Utføre tilsyn med tilhørende saksbehandling og ajourføring i fag- og arkivsystem
– Svare opp spørsmål fra innbyggere og entreprenører på en vennlig og informativ måte, og kalle inn til møter ved behov
– Ta stilling til hvilket gebyr kommunen skal kreve i forbindelse med fremtidige tilsyn

I feieravdelingen har vi varierte arbeidsoppgaver, nesten ingen dager er like. Som ansatt i avdelingen bør du trives i høyden og være glad i fysisk arbeid. Du bør være god på å kommunisere med mennesker og komfortabel med å bruke data som verktøy for saksbehandling. Det er ønskelig at du er serviceinnstilt ettersom vi har mye publikumskontakt.

Kvalifikasjonskrav
– Kompetanse iht. forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §§ 7-4 og 7-6;
fagutdanning som feiersvenn/ brannforebygger
– Førerkort klasse B
– God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner
– Gode datakunnskaper
– Godt kjent med Komtek – brannforebygging og Elements – arkivsystem
– Godt kjent i ansvarsområdet

Personlige egenskaper
– Gode samarbeidsevner
– Serviceinnstilt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kvinner oppfordres til å søke.

Vi kan tilby
Hos oss vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med fokus på HMS og med muligheter for videre faglig utvikling. Stillingen har fleksibel arbeidstid og vi kan tilby trening i arbeidstiden.

Fredrikstad kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Lønnsopplysninger
Stillingen lønnes som 7517/2663 Feierinspektør etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglementer og tariffavtale. Prøvetiden er seks måneder. Ansatte i feieravdelingen er rutinemessig på helseundersøkelse hvert 3. år.

Ifølge brannvernlovens § 18 kreves politiattest i forkant av ansettelse.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Liv E. Simensen, tlf. 69361407, e-post: livsim@fredrikstad.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke legges ved i søknaden, men medbringes ved evt. intervju.

 

Spørsmål om stillingen?

Stian Christoffersen, Avdelingsleder

E: stic@fredrikstad.kommune.no

T: 915 16 004 / 69 95 98 83

 

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, søkernes navn, alder, kjønn, poststed og nåværende stillingstittel.

Annonse
Annonse