Bli varm, ikke brent

Nå er det kaldt ute og flere ildsteder blir tatt i bruk. Dersom du ikke har brukt peisen eller oven på noen år er det lurt å ta en sjekk på tilstanden til både skorsteinen og ildstedet. Når det blir veldig kaldt og stille vær, så kan man få litt problemer ved oppfyring av ildstedet. Dette kalles en kuldepropp og «blokkerer» skorsteinen. Da vil varm luft bli presset tilbake og man får røyk ut i rommet. Utvendige skorsteiner er spesielt utsatt for dette problemet.

Viktige å sjekke før fyring

·         Sjekk brannplater i ildstedet. De skal være hele og stå riktig plassert inni ildstedet.

·         Sjekk at glass på ildstedet ikke er sprukket, er løse eller har andre skader

·         Sjekk at det er godt tettet rundt røykrøret. Det røret som går fra oven og inn i skorsteinen.

·         Sjekk at det ikke står brannbart materiale inntil skorsteinen, ildstedet eller sotluker.

·         Rengjør ildstedet ved å tømme askeskuff og ildrom

·         Nye ildsteder er både sikrere og mer miljøvennlige. Bytt ovn dersom noe er defekt.

·         Ta kontakt med ditt lokale feiervesen dersom du lurer på noe

Fyringstips:

·         Bruk alltid tørre vedkubber. Ved oppfyring bør man bruke opptenningsved og et par tennbriketter som legges øverst.

·         Tenn på fra toppen

·         Det er viktig med nok luft inn i huset. Skru av kjøkkenvifter o.l. som dra luften ut av huset.

·         Når det er veldig kalt ute, så kan det være lurt å fyre med litt opptenningsved for å få varmet opp skorsteinen. Når man ser at det trekker godt, så er det bare og legge i vedkubber og fyre opp.

·         Ha gjerne døra på gløtt de første minuttene og ventiler til ildstedet helt åpne

·         Etter 10- 15 minutter er det god nok varme til at trekkventiler kan justeres. Det er viktig at det er riktig trekk i ildstedet.

Les mer om riktig fyring her: http://feiermester.org/privat/riktig-fyring/

Ha en fin fyringssesong!
Med vennlig hilsen

Feiermesternes Landsforening

Annonse
Annonse