Feiermesternes landsforening(FLF) har meldt seg på «Alt vi kan mot brann»

FLF oppfordrer alle landets brann – og feiervesen til å gjøre det samme.

Ønsker dere å bidra til bedre brannsikkerhet i årene som kommer? «Alt vi kan mot brann» er en satsing på brannforebyggende arbeid fram mot 2020, og er en oppfølging av Nasjonal kommunikasjonsstrategi for brannsikkerhet. En nasjonal koordineringsgruppe bestående av myndigheter og organisasjoner står bak satsingen og oppfølgingen av strategien, og din deltakelse vil støtte opp om dette arbeidet.

Ved å melde deg på støtter din organisasjon intensjonene i dette arbeidet.

Samordnet og målrettet kommunikasjon skal i gi bedre brannsikkerhet i boliger.

Det betyr blant annet at når vi informerer om brannsikkerhet har vi det samme budskapet, og tilpasser kommunikasjonen med de gruppene av befolkningen vi ønsker å nå. Det betyr også at vi skal ha et spesielt fokus på de gruppene i befolkningen som er mest utsatt for brann.

 

Les mer her: http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Alt-vi-kan-mot-brann/

Link til påmelding:

http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Alt-vi-kan-mot-brann/Pamelding/

Det lokale eltilsyn, myndigheter, borettslag, nettselskaper og frivillige organisasjoner  er også hjertelig velkommen til å melde seg på.

Annonse
Annonse