Feiersvenn 100% vikariat – Indre Østfold brann og redning IKS

Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) ble stiftet 1. januar 2016 og eies av kommunene Eidsberg, Askim, Spydeberg, Hobøl, Skiptvet, Trøgstad og Marker. Regionen dekker ca 51 500 innbyggere og har et areal på om lag 1350 kvm2.  Vår organisasjon har total 122 ansatte fordelt på heltids- og deltids ansatte i beredskap, feiere og forebyggendepersonell. Vi har 6 brannstasjoner i vårt område. Administrasjon og forebyggendeavdeling er plassert i nyoppussede lokaler på brannstasjonen i Mysen. På brannstasjonen i Askim er det dagtidsberedskap med et vaktlag på 4 – 6 mannskaper, øvrige 5 stasjoner dekkes av deltidsmannskap.

Feiersvenn

Ved vår forebyggendeavdeling, boligseksjon (tidligere feieravdeling) i Indre Østfold brann- og redning IKS er det ledig vikariat i 100% stilling som feiersvenn.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn og feiing av boliger og fritidsboliger
 • Kundesupport og feilsøking på skorstein og fyringsanlegg
 • Dokumenttilsyn på boliggass
 • Forebyggende arbeid ut imot forskjellige grupper i samfunnet
 • Tett samarbeid opp imot forebyggende avdeling

Full saksbehandling og oppfølging av egne tilsynssaker

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med svennebrev i feierfaget
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode datakunnskaper
 • Behersker saksbehandling
 • Gode muntlige og skriftlige kvalifikasjoner
 • Utadvendt
 • Lærevillig
 • Godt humør og omgjengelig
 • Førerkort klasse B

rsonlige egenskaper

 • Være tydelig og motiverende – god fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Kan jobbe selvstendig
 • Teambuilder

Spesielle krav

Personlig egnethet blir betydelig vektlagt.
Politiattest må fremvises ved tilbud om stilling.
Det bes om at referanser oppgis i søknaden.

Vi tilbyr

En spennende stilling i et forholdsvis nyopprettet brann og redningsvesen, i en region hvor mye kan skje og med et mannskap som er motiverte for sin jobb.
Ansettelsen skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kontaktinformasjon

Geert Olsen, leder forebyggende, tlf: 416 62 312, epost:
Tommy, leder boligseksjonen, tlf : 918 95 699, epost: tommy.gustavsen@iobr.no

Søknadsfrist:

15.06.2019

Annonse
Annonse