Feiersvenn/praksiskandidat 3 stk 100 % fast stilling ved Feieravdelingen, Fredrikstad brann- og redning

Arbeidssted

Feieravdelingen er organisert som en avdeling under Brannforebyggende avdeling ved Fredrikstad brann- og redningskorps, som er en virksomhet i seksjon for regulering og teknisk drift i Fredrikstad kommune. Feieravdelingen består av totalt ti ansatte og har ansvaret for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Fredrikstad og Hvaler kommune.
Regionen har ca. 85.000 innbyggere.

Ved feieravdelingen i Fredrikstad er det ledig 3 faste 100% stillinger som feiersvenn/praksiskandidat med relevant kompetanse. Stillingene er ledig for tilsetting snarest.

Hovedoppgaver

” Gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg
” Ajourføring, saksbehandling og oppfølging av egenutført feiing og tilsynsarbeid etter regelverket
” Brannforebyggende informasjons og motivasjonsarbeid
” Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid

Kvalifikasjonskrav

” Svennebrev i feierfaget, eller annen relevant utdanning
” Førerkort klasse B

Eventuelle manglende utdannelse må den som ansettes være villig til å ta etter ansettelse.

Personlige egenskaper

” God framstillingsevne, både muntlig og skriftlig.
” Gode samarbeidsevner.
” Serviceinstilt.
” Personlig skikkethet og egnethet.
” Gode kunnskaper i bruk av IKT som verktøy.

Ifølge brannvernlovens § 18 kan det kreves politiattest ved ansettelse.

Vi kan tilby

” Lønn i henhold til kommunens lønns- og stillingsregulativ
” Godt arbeidsmiljø med fokus på HMS
” Fast arbeidstid fra kl. 07.00-15.00
” Muligheter for videre faglig utvikling
” Trening i arbeidstiden

Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.
Ansatte i feieravdelingen er rutinemessig på helseundersøkelse hvert 3. år. Etter evt. tiltredelse vil en slik undersøkelse av den nyansatte bli utført.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Jeanette Røhne,
tlf. +4769306464, e-post: jbra@fredrikstad.kommune.no

Attester og vitnemål må medbringes ved ev. intervju.

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til:
Feiermester Stian Christoffersen
Telefon: 69 95 98 83/ 915 16 004
Mail: stic@fredrikstad.kommune.no

Søknadsfrist: 25.02.2019

Klikk her for å lese mer og søke på stillingen

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Annonse
Annonse