Feiersvenn/ praksiskandidat/ fagarbeider, 100% fast stilling ved feieravdelingen i Fredrikstad brann- og redningskorps

Arbeidssted
Feieravdelingen er organisert som en avdeling under Brannforebyggende avdeling ved Fredrikstad brann- og redningskorps, som er en virksomhet i Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune. Feieravdelingen består av totalt 11 ansatte og har ansvaret for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Fredrikstad og Hvaler kommune. Regionen har ca. 82.000 innbyggere.

Ved feieravdelingen i Fredrikstad er det ledig inntil to faste 100% stillinger som feiersvenn. Stillingene er ledig for tilsetting snarest.

Hovedoppgaver
– Gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
– Ajourføring, saksbehandling og oppfølging av egenutført feiing og tilsynsarbeid etter regelverket.
– Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid.
– Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid.

I feieravdelingen har vi varierte arbeidsoppgaver, nesten ingen dager er like. Som ansatt i avdelingen må du trives i høyden og være glad i fysisk arbeid. Du må være god på å kommunisere med mennesker og komfortabel med å bruke data som verktøy for saksbehandling. Det er ønskelig at du er serviceinnstilt ettersom vi har mye publikumskontakt.

Kvalifikasjonskrav
– Svennebrev i feierfaget, eller annen relevant utdanning
– Førerkort klasse B
– God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Søkere med annen relevant utdanning (praksiskandidat/fagarbeider) oppfordres til å søke. Eventuell manglende utdannelse innen feierfaget må den som ansettes være villig til å ta etter ansettelse.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ønskede kvalifikasjoner
– Gode samarbeidsevner
– Serviceinnstilt
– Personlig skikkethet og egnethet
– Gode kunnskaper i bruk av IKT som verktøy

Ifølge brannvernlovens § 18 kreves politiattest i forkant av ansettelse.

Vi kan tilby
– godt arbeidsmiljø med fokus på HMS.
– fleksibel arbeidstid
– muligheter for videre faglig utvikling.
– trening i arbeidstiden.

Generelt:
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglementer og tariffavtale. Prøvetiden er seks måneder. Ansatte i feieravdelingen er rutinemessig på helseundersøkelse hvert 3. år.

Lønnsopplysninger
Stillingen lønnes som 6986/2164 Feier eller 6912/1261 Spesialarbeider, avhengig av kvalifikasjoner, etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Liv E. Simensen, tlf. 69361407, e-post: livsim@fredrikstad.kommune.no

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, søkernes navn, alder, kjønn, poststed og nåværende stillingstittel.

Søknadsfrist 28.02.2020  Utlyst dato 10.01.2020 Vårref 7534

Kontaktperson
Stian Christoffersen, Feiermester, tlf: 69959883, mobil: 91516004, stic@fredrikstad.kommune.no

Annonse
Annonse