Sikring på tak? Feierens krav til takstige ol.

Forside Forum Diskusjonsforum Sikring på tak? Feierens krav til takstige ol.

Viser 6 innlegg - 1 til 6 (av totalt 6)
 • Forfatter
  Innlegg
 • #693

  Hei.
  Jeg lurte på hvilke krav dere (feiere rundt-om i Norge) har til sikring på tak, Hvordan dere håndhever det og hvor dere hjemler dette?

  Her i Harstad er det noe vi strevde lenge med. Da ingen av forskriftene er spesielt spesifikke.
  Den gode gamle stillas-forskriften ble jo lagt død i 2013. Og de nye forskriftene som tok over er svært vage.

  Etter en episode der en takstige kom over taket med en kollega ombord, Har vi lagt frem krav om fastmonterte stiger på tak.
  Det vil si at vi ikke lengre går i bøyle og motvekt-stiger.

  Måten vi løste dette var ved å lage en Arbeidsinstruks hjemlet i Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 7 og 11-1.
  Det det ble lagt ned forbud fra Brannsjefen mot å gå opp i nevnte stiger. Vi har også blitt strengere på skorsteinens høyde og feieplattfomer.

  Dette har selvfølgelig medført en del klager og krangling. Men for det meste er kundene forståelsesfulle, selv om de kanskje er lite fornøyde med å måtte bytte ut takstigen som har vært «god nok» i 25 år.

  #695

  Hmmm, dessverre et ganske vanlig dog viktig problem.(Burde ikke vært et problem i det hele tatt)

  Etter 2013 har vi blitt litt mer strengere med taksikring da vi hadde to fallulykker fra tak kort etter hverandre.

  vi gjør omtrent det samma som dere, eneste vi har godtatt(ikke godkjent) er
  bøylestiger fastmontert min nederst,
  motvektstiger fastmontert min nederst,
  fritt stående stiger liggende på tak og like lang med minst to kroker øverst og festet til taket nederst og frittstående stige som kan nå helt i fra bakken og helt opp til skorsteinen samt fremdeles ligge i samme vinkel som taket og sikret mot utglidning nederst.
  årsaken er på grunn av mye snø og får at taksikringen kan demonteres etter feierute/sesong. Personlig er ikke eg for dette og ser ikke problemet heller da der eg er ifra kommer også mye snø, men om taksikringen løsner og river i taket med takraset på vinteren viser det til at taksikringen ble dårlig montert.

  Og vi godtar ikke løse bøyletakstiger, løse frittstående stiger som ligger i kroker og gamle jernstiger og trestiger opp og på tak.

  I bunn og grunn så går vi etter »egen feierinstruks» som vi feiere, ledere og brannsjef har bestemt, personlig ville eg ha litt mer detaljer på instruksjonen da folk ofte missforstår den, og folk alltid prøver seg på snarveger og det er oftest vi som får konsekvensene av det. Det eg savner mest på instruksjonen vår er ved kjøp og montering av godkjent taksikring SKAL vedkommende/montør følge etter gjeldende og følgende monteringsanvisning av produktet, eg har også merket at noen håndverkere som monterer taksikring tar noen snarvegen også…

  men vi går også etter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn: §2-1. §2-2. §2-4 og §2-6, Arbeidstilsynet og Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)
  Tredje del: Krav til arbeid med fysiske risikofaktorer
  Kapittel 17. Arbeid i høyden.
  De to siste går mer for bruk av frittstående stiger, da forsrift om taksikring ved takstiger og taktrinn/stigetrinn er utgått…
  Og eg skal se om vi også for med oss Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning da vi også har en lokal instruks.

  Interesant å høre hva andre praktiserer rundt om i landet og hva vi kan forbedre og lære av hverandre.

  #696

  Dette er Arbeidsinstruksen vi benytter. Den laget jeg etter at vi hadde et møte angående takstiger ol etter at en kollega holdt på å få en snute full av moderjord med to etasjers løpefart. Om dette er noe dere ser dere bruk i. må dere hjertens gjerne kopiere å legge på deres kommune ol. Jeg tar også gjerne imot tilbakemeldinger.
  Vi hadde en dialog med arbedstilsynet å etter noe om og men fikk vi et brukbart svar fra dem. Det ble brukt til å utforme denne instruksen.

  Arbeidsinstruks for Harstad brann og redning forebyggende avdeling av 2015

  Harstad Brann og redning ved brannsjefen legger stor vekt på at god publikumsservice skal prege alt arbeid vi utfører

  Samtidig skal Arbeidsmiljølovens krav til helse, miljø og sikkerhet ivaretas ovenfor alle ansatte uavhengig av hvilke oppgaver den enkelte er tildelt.

  Feierne er en gruppe arbeidstakere som daglig må ta stilling til egen sikkerhet i forhold til utføring av feiing fra tak.

  Etter arbeidsmiljøloven § 4-4 skal arbeidsplassen innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det er arbeidsgiver, som normalt er kommunen, som i utgangspunktet er ansvarlig for feiernes sikkerhet, arbeidsmiljøloven § 3-1. Det vil si at kommunen skal sørge for at arbeidet utføres slik at arbeidstaker ikke utsettes for fare. Feieren skal vurdere egen sikkerhet og påse at adkomst til skorstein tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljøloven.

  Sikkerhetskravene til arbeid på tak hjemles i:
  • Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-6 – Atkomst for feiing
  • Plan- og bygningslov med teknisk forskrift av 2010 (Tek 10)
  • Forskrift om utførelse av arbeid § 17 – Arbeid i høyden
  • Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning

  Minimumskravene til sikring på tak er som følgende:
  • Takstigen som benyttes skal være typegodkjent og må monteres iht monteringsanvisning
  • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre er ikke godkjent.
  • Tak som har helling (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp forbi skorsteinen.
  • Takstige skal være utformet slik at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
  • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste. (min 100mm)
  • Har bygget flere skorsteiner skal det enten være stige og takstige opp til hver skorstein eller være sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbro eller lignende.
  • Avstanden fra takstigen til skorstein skal ikke være lengre enn ca. en skrittlengde
  • Takstiger som ligger løse eller er sikret med kjetting rundt skorsteinen, er nå ikke tillatt som adkomst på tak. (dvs. Bøylestiger og lignende.)

  Videre gjelder følgende:
  • Der høyden mellom bakke og tak er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring forfeste av løs stige.
  • Dersom skorsteinen er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på skorsteinens korteste side, skal det være montert feieplattform. Denne skal også være typegodkjent og montert iht monteringsanvisning.
  • Også løs stige som benyttes opp til tak skal være typegodkjent. Trestiger er ikke godkjent.
  • Det er.viktig at stigen er satt stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak.
  • På glatt underlag (Is ol.) skal/må stigen også sikres mot utglidning.
  Denne arbeidsinstruksen er hjemlet i Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 7 og 11-1.
  Og gjelder alle kommuner Harstad brann og redning utfører feietjenester for.

  Med bakgrunn i dette nedlegger brannsjefen forbud mot feiing fra tak der hvor feieren ut ifra en helhetsvurdering vurderer at sikkerhetskravene ikke er tilstrekkelig ivaretatt av huseier. Den enkelte feier er pålagt å følge dette forbudet.

  #699

  Hei!

  God problemstilling du tar opp her, og godt at dere har begynt å kreve fastmontert atkomst på tak.
  Den nye instruksen deres ser ut til å ivareta feierens sikkerhet på en god måte.
  Hadde vært fint å høre mer om hvor dere finner hjemmel for detaljkravene deres.

  Ha en fin dag, hilsen Jøran!

  #705

  Hei igjen.
  Jeg skal sjekke alt opp når jeg kommer av ferie.
  Men alt som omhandler Stigen fra bakke til tak er fra «Forskrift om utførelse av arbeid § 17 – Arbeid i høyden».
  Deler av detaljkravene er fra den utgåtte Stillas-forskriften. Vi har også et skriv fra Arbeidstilsynet (tok mye mas og telefoner å få dette).
  Og en del av dette er det vi som har skrevet, Se: Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning § 7 og 11-1. Disse omhandler risikovurdering og arbeidsinstruks.

  Mvh. Aksel Haukaas Kristensen

  #756
  Arne Kvandal
  Participant

  Hei.
  Her i Lødingen har vi lagt ut link til de forskriftene som du henviser til på hjemmesiden vår. I tillegg står dette på feiervarselet.
  Fikk i 2005 en blad som heter Sikkerhetshåndbok for feiere, men den trenger antagelig en oppgradering da noen av forskriftene er utdaterte.
  Har slitt med de samme problemene som dere med hensyn til forståelse av nødvendigheten for å skifte ut dårlige tak og veggstiger men har fått
  god oppbacking av brannsjefen for å følge forskriftene.
  Mvh.
  Arne Kvandal

Viser 6 innlegg - 1 til 6 (av totalt 6)
 • Du må være innlogget for å svare på dette emnet.
Annonse
Annonse