Fredrikstad søker etter Brannforebygger / Praksiskandidat / Fagarbeider

Ved feieravdelingen i Fredrikstad er det en ledig 100% stilling som brannforebygger/ feiersvenn. Stillingen er ledig for tilsetting omgående, med forbehold om ledighet.

knadsfrist: 30. september 2021

Arbeidssted

Feieravdelingen er organisert som en avdeling under Brannforebyggende avdeling ved Fredrikstad brann- og redningskorps, som er en virksomhet i Seksjon for teknisk drift i Fredrikstad kommune. Feieravdelingen består av totalt 12 ansatte og har ansvaret for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Fredrikstad og Hvaler kommune. Regionen har ca. 88.000 innbyggere.

Hovedoppgaver
– Gjennomføre tilsyn og feiing av fyringsanlegg.
– Ajourføring, saksbehandling og oppfølging av egenutført feie- og tilsynsarbeid etter regelverket.
– Brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid.
– Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid.

I feieravdelingen har vi varierte arbeidsoppgaver, nesten ingen dager er like. Som ansatt i avdelingen bør du trives i høyden og være glad i fysisk arbeid. Du bør være god på å kommunisere med mennesker og komfortabel med å bruke data som verktøy for saksbehandling. Det er ønskelig at du er serviceinnstilt ettersom vi har mye publikumskontakt.

Kvalifikasjonskrav
– Svennebrev i feierfaget/ brannforebyggerfaget, eller annen relevant utdanning
– Førerkort klasse B
– God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Søkere med annen relevant utdanning (praksiskandidat/ fagarbeider) oppfordres til å søke. Eventuell manglende utdannelse innen feierfaget må den som ansettes være villig til å ta etter ansettelse.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ønskede kvalifikasjoner
Vi ønsker at du har gode datakunnskaper.

Personlige egenskaper
Vi ønsker at du er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.

Personlig skikkethet og egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby
Hos oss vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med fokus på HMS og med muligheter for videre faglig utvikling. Stillingen har fleksibel arbeidstid og vi kan tilby trening i arbeidstiden.

Fredrikstad kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Lønnsopplysninger
Stillingen lønnes som 6986/2164 Feier eller 6912/1261 Spesialarbeider, avhengig av kvalifikasjoner, etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglementer og tariffavtale. Prøvetiden er seks måneder. Ansatte i feieravdelingen er rutinemessig på helseundersøkelse hvert 3. år.

Ifølge brannvernlovens § 18 kreves politiattest i forkant av ansettelse.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Liv E. Simensen, tlf. 69361407, e-post: livsim@fredrikstad.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke legges ved i søknaden, men medbringes ved evt. intervju.

 

Spørsmål om stillingen?

Stian Christoffersen, Avdelingsleder

E: stic@fredrikstad.kommune.no

T: 915 16 004 / 69 95 98 83

 

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, søkernes navn, alder, kjønn, poststed og nåværende stillingstittel.

Annonse
Annonse