Larvik brann og redning har ledig stilling som feier

Vi søker etter en motivert og engasjert medarbeider i forebyggende avdeling.

Er du feier eller har annen relevant utdanning har vi ledig stilling for deg som vil arbeide med mennesker og brannsikkerhet for å skape et tryggere lokalsamfunn.

Larvik brann og redning er organisert under Eiendom og teknisk drift. Vi er organisert i to avdelinger, forebyggende og beredskap og er 41 ansatte.

Søknadsfrist: 14.08.2022

Søk på stillingen

Arbeidsoppgaver
Som feier skal du

 • utføre tilsyn og feiing med fyringsanlegg
 • drive saksbehandling og oppfølging etter tilsyn og feiing med fyringsanlegg
 • utføre informasjon- og motivasjonstiltak innen brannsikkerhet
 • ha oppfølging av vedlikehold og utstyr
 • utføre andre arbeidsoppgaver i avdelingens arbeidsområde

Kvalifikasjoner
Det er ønskelig med svennebrev i feierfaget og/eller fagbrev som murer, tømrer eller annen relevant bakgrunn. Personer med annen relevant kompetanse vil også bli vurdert, men må da etter ansettelse gjennomføre et utdanningsløp med avsluttende svenneprøve.

Du er/har

 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • gode kommunikasjons- og dataferdigheter
 • førerkort kl. B
 • gode samarbeidsevner, positiv serviceinnstilling og kan arbeide selvstendig
 • tilfredsstillende helse- og politi attest må kunne fremlegges før en eventuell ansettelse

Personlige egenskaper

Du er/har

 • gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • god helse og fysikk
 • strukturert, ryddig og kan arbeide både selvstendig og i team
 • behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig

I denne stillingen legges det stor vekt på gode samarbeidsevner og stor grad av serviceinnstilling. Personlig egnethet vil være tungtveiende.

Vi tilbyr
Hyggelige og engasjerte kollegaer.
Faglige utfordringer.
Stillingen har normalarbeidstid (dagtid) og fleksitidsordning.
Lønn etter avtale.
Forsikring og pensjonsordning
Velferdsordninger.
Den som tilsettes må bære uniform iht. gjeldende reglement.

Tiltredelse etter avtale.

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

 

Kontaktinformasjon

Roar Asbjørnrød

T: 98 23 17 45

 

Jan Olav Vagle, Brannsjef

T: 98 23 17 44

Annonse
Annonse