Ledig 100% stilling som feier/branninspektør i Kautokeino brannvesen

Om oss
Kautokeino kommune er Norges største kommune med et spennende miljø hvor samisk og norsk går hånd i hånd, innrammet i vakker natur på Finnmarksvidda. Naturen er rik på ressurser med gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kautokeino-samfunnet har forankring i tradisjonelle samiske verdier, og har mange spennende institusjoner med internasjonal kontaktflate. Kautokeino kommune er en tospråklig kommune, og har et variert kultur- og organisasjonsliv.

Om stillingen
Kautokeino kommune har ledig 100% stilling som feier/branninspektør i Kautokeino brannvesen.

Stilling som feier i Kautokeino kommune er ledig for tiltredelse snarest.

Organisatorisk er stillingen plassert ved enhet for tekniske tjenester. Stillingen er underlagt brannsjefen.

Arbeidsoppgaver
Stillingen som feier er tiltenkt oppgaver på forebyggende avdeling og som branninspektør med bl.a. brannsyn i særskilte brannobjekter som en av arbeidsoppgavene. Også andre relaterte oppgaver kan tillegges stillingen.

Feier inngår også som en del av brannvesenets utrykningsstyrke (brannkonstabel) og er også etterhvert tiltenkt en befalsrolle, med vaktordning.

Feier vil også ha en sentral rolle i omlegging til nytt datasystem for feiing, samt planlegging av feiing av fritidsboliger.

God kunnskap og erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøy kreves.

Kommunen har fleksibel arbeidstid. Som feier jobber man veldig selvstendig.

Kvalifikasjonskrav
Kommunen søker etter en person som har svennebrev i feierfaget. Søkere med fagbrev innenfor håndverk og/eller tekniske fag vil også bli vurdert.

Søker må inneha førerkort for minimum klasse B. Førerkortklasse C anses som en vesentlig tilleggskvalifikasjon.

Kun søkere som bor på, eller flytter til Kautokeino tettsted er aktuelle for stillingen.

Det er videre ønskelig at søker har yrkesutdanning i forebyggende brannvern, enten som branningeniør eller gjennomført forebyggendekurset på Norges brannskole.

Det er også ønskelig at søker har erfaring fra brann- og redningstjeneste. Politiattest må kunne framvises før ansettelse.

Personlig egnethet vektlegges. Det vil bli foretatt intervju.

Kommunen er en tospråklig kommune. Under ellers like, eller noenlunde like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både samisk og norsk språk, samt søkere med førerkortklasse BE og S (snøscooter).

Vi tilbyr
Ansettelse i kommunen skjer på de lønns- og arbeidsvilkår som går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemsskap i en god pensjonsordning.

Spørsmål om stillingen
Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til brannsjef Nikken Turi tlf. (+47) 41 41 02 41 eller varabrannsjef Kenneth Mortensen på tlf. (+47) 40 10 87 28.

Søknadsfrist 6. mars 2020

Annonse
Annonse