Ledig stilling som Fagleder feiertjenesten – Kongsberg brann og redning

Kongsberg brann og redning, forebyggende avdeling, har ledig 100% stilling som Fagleder.

Vi ser etter deg som tenker innovativt og er en pådriver for å utvikle vårt forebyggende arbeid i fremtiden. Hovedarbeidsoppgaver er praktisk og faglig ledelse av feierseksjonen.
Arbeidssted er Kongsberg brannstasjon.

Søknadsfrist 31.10.2021

Arbeidsoppgaver
Du vil få faglederansvar for feiertjenesten med totalt 7 årsverk. Det forventes at du evner å jobbe målrettet og strukturert for å følge opp og videreføre den omstillingsprosessen som nå er påbegynt for å jobbe risikobasert, samt tilsyn og feiing av fritidseiendommer.

Andre oppgaver:

 • Planlegging av tjenesten med virksomhetsplaner og underliggende planer for produksjon i tett dialog med de ansatte.
 • Videreutvikle rutiner for god og effektiv arbeidsflyt.
 • Oppfølging, revisjon og videreutvikling av HMS arbeid.
 • Ansvar for opplæring av nyansatte, lærlinger og praksiskandidater, KBR er en godkjent opplæringsbedrift.
 • Være avdelingsleders stedfortreder
 • Andre oppgaver ihht stillingsbeskrivelse

Ved behov og etter nærmere avtale kan fagleder fast eller midlertidig inngå i vakt som overordnet vakt/ innsatsleder.

Fagleder rapporterer til avdelingsleder i brannforebyggende avdeling.

Krav til stillingen
Søkeren må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Utdannelse i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, § 7-4 feiersvenn.
 • Solid erfaring fra brannforebygger-/feierfaget.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, personlig egnethet for stillingen.
 • Førerkort klasse B.
 • Gode IT-kunnskaper. Vi benytter GAT, Elements, Komtek og MS Office.

Det er videre ønskelig at søkeren har følgende kvalifikasjoner:

 • Forebyggende kurs NBSK
 • mesterbrev
 • ledererfaring
 • erfaring innen forbedringsarbeid

Evt mangler ift kvalifikasjoner ved NBSK, må den som ansettes være villig til å ta i ettertid.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som er:

 • samfunnsengasjert
 • målrettet
 • systematisk
 • selvstendig og ansvarsbevisst
 • løsningsorientert
 • effektiv og strukturert
 • en god relasjonsbygger
 • presis og strukturert i kommunikasjonen

Vi ser etter en leder som er tett på tjenesten og en pådriver for innovasjon og utvikling. En som kan støtte og motivere sine kollegaer, og samtidig være en tydelig leder. Du må ta beslutninger og ha gjennomføringsevne. God rapporterings- og skrivekompetanse er en forutsetning og vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig, spennende og ansvarsfullt arbeid.
 • Lønn etter gjeldene avtaleverk.
 • Fleksitidordning.
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Et godt arbeidsmiljø.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.
Tilfredsstillende politiattest og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, ihht gjeldende regelverk. Tiltredelse etter nærmere avtale

Søknad
Arbeidsplassene i KBR skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile regionens befolkning. Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema.
Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i
Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Søknadsfrist 31.10.2021

Kontaktperson:
Ine Olsen
Avdelingsleder
T: 48166565  E: Ine.olsen@kongsberg.kommune.no

Annonse
Annonse