Ledig stilling som seksjonsleder for feierseksjonen i Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS

Om oss
Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) har i underkant av 200 ansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap, hvor kommunene Alvdal, Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Elverum, Folldal, Rendalen Tolga og Tynset er eiere. MHBR forvalter brann- og redningstjenesten i eierkommunene og har en stasjon i hver kommune.

STILLING SOM SEKSJONSLEDER FOR FEIERSEKSJON

Fra 1. desember 2020 har vi ledig 100% fast stilling som seksjonsleder i feierseksjon ved Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Da vår nåværende seksjonsleder snart går av med pensjon søker vi etter en ny seksjonsleder. Vi søker etter deg som kan tenke innovativt og være en pådriver for utvikling av vårt forebyggende arbeid i fremtiden.

Arbeidsoppgaver:
Du vil få personal- og fagansvar for feierseksjon med boligtilsyn og feiing, med ca. 12 årsverk, og du vil være en viktig støtte spiller for avdelingsleder. Det forventes at du evner å jobbe målrettet og strukturert for å videreføre og følge opp den omstillingsprosessen som nå er påbegynt for å jobbe risikobasert, samt tilsyn og feiing av fritidseiendommer.

Dette innebærer ansvar på seksjonsnivå for:
• planlegging av tjenesten med virksomhetsplaner og underliggende planer
• produksjon i alle eierkommuner, med tett dialog opp mot feierformenn
• å videreutvikle rutiner for god og effektiv arbeidsflyt
• rapportering og utarbeidelse av analyser og statistikk i seksjonen
• budsjett, drift og innkjøpsansvarlig
• personalansvar samt oppfølging, revisjon og videreutvikling av HMS rutiner
• overordnet ansvar for opplæring av nyansatte, lærlinger og praksiskandidater

Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder i brannforebyggende avdeling.

Kvalifikasjonskrav:
Vi ser etter en leder som er tett på seksjonen, er samfunnsengasjert, som kan støtte og motivere sine ansatte , og samtidig være en tydelig leder. Du må ta beslutninger, tørre å si det du mener og gjennomføre det du beslutter. Det er ønskelig med mesterbrev eller minimum svennebrev og 5 års ansiennitet i feierfaget. Du må ha førerkort kl B.

Det er ønskelig at du også har/er:
• ledererfaring
• erfaring innen forbedringsarbeid
• en pådriver for innovasjon og utvikling
• forståelse for prosesser og analyse og innehar meget god rapporterings – og skrivekompetanse

Personlige egenskaper
Du må være samfunnsengasjert. I tillegg må du være/kunne:
• målrettet, ta regi og skape engasjement
• systematisk
• selvstendig og ansvarsbevisst
• tørre å prioritere
• løsningsorientert.
• effektiv og strukturert.
• en god relasjonsbygger og ha gode kommunikasjonsevner.
• kommunisere på en klar, presis og strukturert måte.

Vi kan tilby et høyt faglig miljø med muligheter for kompetanseheving. Vi skal møte innbyggerne med tidsriktige tjenester og god service.

Stillingen avlønnes iht. avtale. Tilsettingen skjer forøvrig i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Vi jobber for å få en jevnere kjønnsfordeling og kvinner oppfordres til å søke. Helse- og vandelsattest må fremlegges ved tilbud om jobb jf. Brann- og eksplosjonsvernloven §18.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos:
Knut Bjørnseth – avd.leder. tlf. 924 99 011 eller knut.bjornseth@mhbr.no
og Sigurd Hansen – seksjonsleder feierseksjon, tlf. 917 02 870 eller sigurd.hansen@mhbr.no
Søknad med kortfattet CV sendes til: Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, Kirkevegen 75, 2413 Elverum eller e-post: post@mhbr.no

Søknadsfrist: 29 mai 2020
Søknadspapirer vil ikke bli returnert

Annonse
Annonse