Ny forebyggende forskrift fra 1. januar 2016

Den 17. desember ble forskrift om brannforebygging vedtatt. Denne vil tre i kraft 1. januar 2016. På samme tidspunkt oppheves den gamle (forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn). Det er således ingen overgangsordning mellom gammel og ny forskrift.

FLF vil komme med mer informasjon om den nye forskriften etter nyttår.

Vi vil samtidig ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Annonse
Annonse