Program Miljø og brannforebyggende konferansen

Program onsdag 27. mai 2015

10:00 – 10:10     Åpning av Miljø og brannforebyggendekonferansen.  FLF 70-år.

10:10 – 10:25     Velkommen til Haugesund by.

Foredragsholder: Ordfører Petter Steen Jr.

10:25 – 10:35     Haugesund Brann- og feiervesen.

Foredragsholder: Brannsjef Øystein Fonnes

10:35 – 11:00     Ny forebyggende forskrift.

Foredragsholder: Lars Haugrud, DSB

11:00 – 11:30     Pause med utstillervandring

11:30 – 12:00     Alt vi kan mot brann

Foredragsholder: Inger Johanne Fjellanger DSB

12:00 – 13:00     Lunsj

13:00 – 14:10     Useriøse aktører. Hva kan brannvesenet/feiervesenet gjøre i denne sammenheng.

Foredragsholdere: Tom Erik Galambos FLF og Merethe Slensvik Halvorsrød Norsk Varme

14:10 – 15:00     Viktigheten av å feie ildsted

Foredragsholder: Emil Lerdahl,  FLF

15:00 – 15:30     Pause med utstillingsvandring

15:30 – 16:00     Gassfyrt ildsted.

Har folk serviceavtale? Blir gassfyrte ildsteder montert  riktig? Hva må  feiervesenet kontrollere/sjekket ved tilsyn.

Foredragsholder: Johan B. Langfeldt  Teknologisk institutt AS

16:00 – 16:30     Med sot i hverdagen

Foredragsholder: Joakim Kriegel, Drager

16:30 – 17:00    Gjennomføring av Trygg Hjemme i Rogaland Brann & Redning IK

Foredragsholder: Frode Strøm avdelingsledere Forebyggende   Rogaland Brann & Redning IKS.

17:00            Oppsummering/Avslutning

19:30            aperitiff

20:00             Festmiddag

 

Program torsdag 28. mai 2015

09:00 – 09:30     Fra fossil til fornybar – innfasing av biofyringsolje i Norge.

Foredragsholder: Geir H. Ingeborgrud, Eco1 Bioenergi AS

09:30 – 10:00      Blanding av forskjellige typer miljøvennlige energikilder.

Foredragsholder: Christian Brennum. SGP Varmeteknikk

10:00 – 10:30     Feierfaget, også et miljøfag i framtida?

Foredragsholder: Jan Espeseth

10:30 – 11:00     Pause

11:00 – 11:30     Hvordan gamle innrøykte piper med redusert røyksug får draget på unge ovner – noen samlivstips som redder forholdet.

Foredragsholder: Morten Seljeskog, SINTEF

11:30 – 12:00     Riktig vedfyring

Foredragsholder: Naturvernforbundet v/ Johanne Sæther Houge

12:00 – 12:15    Avslutning av Miljø og brannforebyggendekonferansen 2015

12:15 – 13:00     Lunsj

13:15                     Landsmøte (egen innkalling)

For medlemmer i FLF

Det tas forbehold om endringer

 

Annonse
Annonse