Rehabilitering og oppføring av skorstein er fortsatt søknadspliktig

Forenkling av byggeregler trådte i kraft 1. juli 2015. Feiermesternes landsforening (FLF) har vært i kontakt med direktoratet for byggkvalitet (DIBK) for å høre om dette har påvirket reglene om oppføring eller rehabilitering av skorstein. I en e-post til FLF svarer DIBK at både oppføring og rehabilitering av skorstein ikke omfattes av de nye reglene og er fortsatt et søknadspliktig tiltak gjennom plan og bygningslovens § 20- 1, bokstav f. Herunder gjelder oppføring av ny skorstein i eksisterende bygg (i nye bygg er dette en del av den totale søknaden). Rehabilitering av skorstein med nye rør innvendig eller glidestøping.

Installering av ildsted er fortsatt unntatt søknadsplikten. FLF ønsker derfor å påpeke at selv om installasjon ikke krever formell kompetanse, er det likevel viktig at installasjonen blir gjort riktig. Nye ildsteder og installasjoner kan være komplekse og feil montering kan føre til brann eller forgiftning. Vi anbefaler derfor bruk av sertifiserte montører. Klikk på denne linken for mer informasjon om installering av ildsted og oversikt over sertifiserte montører.

 

Ved spørsmål om denne saken, ta kontakt med:

Karianne Mæhlum

Tlf: 970 33 503
e-post: postmaster@feiermester.org

Annonse
Annonse