For deg som er forbruker

Informasjon om fyringsanlegget, brannforebygging
og gode tips

For deg som er feier/håndverker el.

Informasjon om regelverk, utdanning og FLF info

Siste fra vår facebook-side

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#12) description field is deprecated for versions v3.3 and higher
Type: OAuthException
Code: 12
Click here to Troubleshoot.

Nyheter

Avgjørelsen er tatt Brannforebyggerfaget er vårt nye fagnavn

1.12.2020 fastsatt Kunnskapsdepartementet (KD) nytt navn og yrkestittel for feierfaget.

I fjor høst kom ny læreplan på høring. I den forbindelse hadde faglig råd for bygg- og anleggsteknikk og Utdanningsdirektoratet (Udir) fremmet forslag om navneendring for feierfaget til brannforebyggerfaget med tilhørende tittel brannforebygger.

Hvorfor er det fremmet forslag om nytt navn?

Grunnlaget for å gjøre endringen var å få et nytt navn som oppleves som mer korrekt, er mer dekkende eller gir mer mening. Navneendringen vil styrke rekrutteringen til faget.

Udir har oppsummert høringen og skriver følgende: Det kom 96 innspill i høringen. 73% støtter forslaget om navneendring, mens 22% er imot. Det er mange enkeltpersoner som støtter navneendringer, mens organisasjoner og bedrifter er mer delt. Innsigelser går på at feierfaget og yrkestittelen feier er godt etablert og har lange tradisjoner.

Udir sin anbefaling etter å ha behandlet søknaden: Vi anbefaler å endre navn til brannforebyggerfaget og at yrkestittelen samtidig endres til brannforebygger. Navnet er i tråd med nytt faglig innhold, og har støtte hos et flertall i høringen. Forslaget er støttet av faglig råd for bygg- og anleggsteknikk.

Læreplanen er ikke vedtatt enda, men ligger til behandling hos Udir. Vi har ikke fått informasjon om når læreplanen vil være gjeldene fra.

Fagforbundet fremmet forslaget om navneendring til faglig råd. Når forslaget ble kjent utførte Feiermesternes landsforening en spørreundersøkelse til sine medlemmer, hvor resultatet viste at medlemmene var splittet.

Spørsmål:

  1. Beskriver FEIEFAGET dagens innhold i faget og hva man som yrkesutøver utfører?
  2. Ønsker du å endre fagnavnet, som er: FEIERFAGET?
  3. Ønsker du å endre yrkestittelen, som er: Feiersvenn?

Svar:

  1. Ja     42,74%     Nei   57,26%
  2. Ja      56,10        Nei   43,90%
  3. Ja     45,78%      Nei   54,22%

På besvaring av høringen til den nye læreplanen valgte hovedstyret i FLF å stemme mot forslaget om navneendring, men med følgende kommentar: Feiermesternes landsforening (FLF) har gjennomført spørreundersøkelse til sine medlemmer og forhørt seg ytterligere i forkant før denne høringen. Tilbakemeldingene er delt i sin mening om navneendring. Det er også hovedstyret i FLF.

Feieren har siden 1707 arbeidet med brannforebygging i form av tilsyn, feiing og informasjon til innbyggerne i Norge. Vi er enige om at brannforebygging er det sentrale i faget, likevel mener vi at feieren og arbeidet er godt kjent av det norske folk.

Hva skjer nå?

Feieren sin arbeidsmetodikk og satsningsområder har utviklet seg i takt med behovet i samfunnet, men navnet har ikke det. Det nye navnet kan vi kjenne oss igjen i da det helt klart beskriver målet og funksjonen til yrket. Den nye læreplanen tydeliggjør bredden i faget og presiserer at utdannelsen ikke er begrenset av oppgavene i forebyggendeforskriften.

Brannforebyggeren skal fortsatt være ekspert på fyringsanlegget.

Feiermesternes landsforening har som fremste oppgave å fremme faglige utvikling innen faget, og å bidra til opplysninger om faget. I den neste styreperioden står utdanning øverst på agendaen, med implementering av nytt fagnavn.

På denne siden kan du lese mer om hva faglig råd er og hvordan de arbeider: https://www.udir.no/utdanningslopet/videregaende-opplaring/felles-for-fagopplaringen/retningslinjer-samarbeid-for-sry-fagligerad-udir/

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Line Holtberget på T: 928 373 96 eller E: line@feiermester.org

 

Med vennlig hilsen

Feiermesternes landsforening

Nyttig å vite

Kurs for feiere og brannforebyggere!

Feiermesternes Landsforening (FLF) har inngikk i 2020 en samarbeidsavtale med Stiftelsen Norsk brannvernforening om kursvirksomhet. Vi jobber begge for bedre brannsikkerhet i Norge. Ved et samarbeid om kursvirksomhet ønsker vi å tilføre feiere og brannforebyggere større kompetanse om forebygging av branner og fyringsanlegg.

Kursene har fokus på fyringsanlegg og brannforebygging i boliger, og er skreddersydde for forebyggende personell i brannvesenet. På grunn av Covid-19 vil kursene gjennomføres digitalt inntil videre.

Vi starter opp med noen få kurs, men planen er utvide til en større kursportefølje med mulighet for å spesialisere seg innenfor enkelte områder. Informasjon om kursene og påmelding, blir lagt ut på nettsidene til brannvernforeningen.no .

  • Vi er veldig glade for å få til dette samarbeidet. Vi har alltid hatt stort fokus på feierfaget hos oss, da vi vet de utgjør en svært viktig resurs i det forebyggende arbeidet. Et slikt tett samarbeid med FLF er derfor ekstra morsomt, sier Tom Erik Galambos, kursrådgiver i Norsk brannvernforening.

Stiftelsen Norsk brannvernforening utfyller oss i FLF med god fagkompetanse og en stor kursportefølje, og vi er stolte over samarbeidet, som vil gi feiere og brannforebyggere viktig kompetanseløft, sier Sigurd Giske i FLF.

Siste fra vår Instagram konto Feiermesternes_landsforening

Annonse
Annonse