For deg som er forbruker

Informasjon om fyringsanlegget, brannforebygging
og gode tips

For deg som er feier/håndverker el.

Informasjon om regelverk, utdanning og FLF info

Siste fra vår facebook-side

Røykvarslerens dag i dag - 1. desember 😃Du trenger ikke være verdensmenster for å bytte batteri i røykvarsleren. ... Vis merVi mindre

1 dag siden

Video image

 

Kommenter på Facebook

Load more

Ledige stillinger i feier-Norge

Nyheter

Nyttig å vite

Dimensjoneringsforskriften er ute på høring!

Vi oppfordrer medlemmene våre til å lese høringen og gi innspill:

https://hoering.dsb.no/Hoering/v2/1463

Høringsfrist: 15. januar 2021

 

Feieren har hindret branner i flere hundre år

Å hindre brann er feierens viktigste oppgave. Slik har det vært i flere hundre år. I dag er det i tillegg et stort fokus på å redusere miljøskadelig utslipp fra fyring. 

Årsaken til de fleste bybrannene i tidligere tider var dårlige peiser og piper. For å redusere bybrannene, ble det startet kontroll og feiing av pipene. Slik startet historien om feierfaget og de første faglærte feierne kom til Bergen fra København på 1600-tallet.

  • Feierfaget har en stolt og sterk tradisjon, samtidig som det har utviklet seg. I dag brukes moderne teknologi og utstyr for å utføre best mulig arbeid. Det er miljøvennlig fyring og brannsikkerhet hjemme hos den enkelte som feieren er mest opptatt av, sier Line Holtberget, leder i Feiermesternes Landsforening.

Feiermesternes landsforening 75 år

16. juni 1945 samlet 23 feiermestere seg i Oslo og stiftet Feiermesternes Landsforening. I år feirer foreningen 75 år og jubileumsmarkeringen vil feires i Oslo neste år. Samtidig blir det utgitt en bok om Feiermesternes landsforenings og feierfagets historie i Norge. Feiermesternes Landsforening er en allmennyttig, fri og uavhengig organisasjon som arbeider for å fremme brannsikkerheten i Norge. Foreningen har 800 medlemmer.

For ytterligere informasjon, kommentarer og intervjuer, ta kontakt med:

Feiermesternes Landsforening

v/leder Line Holtberget

Mail: line@feiermester.org

TEL: 928 37 396

Nye kurs for feiere og brannforebyggere!

Feiermesternes Landsforening (FLF) har inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen Norsk brannvernforening om kursvirksomhet. Vi jobber begge for bedre brannsikkerhet i Norge. Ved et samarbeid om kursvirksomhet ønsker vi å tilføre feiere og brannforebyggere større kompetanse om forebygging av branner og fyringsanlegg.

Kursene har fokus på fyringsanlegg og brannforebygging i boliger, og er skreddersydde for forebyggende personell i brannvesenet. Kursene starter opp denne våren, og på grunn av koronaepidemien vil de første kursene gjennomføres digitalt.

Vi starter opp med noen få kurs, men planen er utvide til en større kursportefølje med mulighet for å spesialisere seg innenfor enkelte områder. Informasjon om kursene og påmelding, blir lagt ut på nettsidene til brannvernforeningen.no .

  • Vi er veldig glade for å få til dette samarbeidet. Vi har alltid hatt stort fokus på feierfaget hos oss, da vi vet de utgjør en svært viktig resurs i det forebyggende arbeidet. Et slikt tett samarbeid med FLF er derfor ekstra morsomt, sier Tom Erik Galambos, kursrådgiver i Norsk brannvernforening.

Stiftelsen Norsk brannvernforening utfyller oss i FLF med god fagkompetanse og en stor kursportefølje, og vi er stolte over samarbeidet, som vil gi feiere og brannforebyggere viktig kompetanseløft, sier Sigurd Giske i FLF.

Siste fra vår Instagram konto Feiermesternes_landsforening

Nyheter

Annonse
Annonse