Kurs og konferansekalender

Velkommen til FLF sin kurs og konferanseoversikt.

Her vil du finne alle kurs og konferanseaktiviteter FLF arrangerer. Du vil også finne arrangement i regi av FLF sine lokalforeninger.

FLF har inngått en samarbeidsavtale med Stiftelsen Norsk brannvernforening om kursvirksomhet. Vi jobber begge for bedre brannsikkerhet i Norge!
Ved et samarbeid om kursvirksomhet ønsker vi å tilføre feiere og brannforebyggere større kompetanse om forebygging av branner og fyringsanlegg.

Kursene har fokus på fyringsanlegg og brannforebygging i boliger, og er skreddersydde for forebyggende personell i brannvesenet. På grunn av covid-19 vil kurs gjennomføres digitalt inntil videre.

Vi starter opp med noen få kurs, men planen er utvide til en større kursportefølje med mulighet for å spesialisere seg innenfor enkelte områder. Informasjon om kursene og påmelding blir lagt ut på nettsidene til brannvernforeningen.no.

Har du spørsmål kan disse rettes til vår kursansvarlig Sigurd Giske sigurd@feiermester.org

Annonse
Annonse