Kurs og konferansekalender

Kurs og konferanseoversikt FLF

Kursene som gjennomføres i regi av Feiermesternes Landsforening (FLF) er målrettet mot brannforebyggere og feiere for å øke kompetansen i bransjen. FLF tilbyr kurs som vedlikeholder og hever kompetansen i faget. Grunnutdanningen til brannforebyggerfaget ligger godt forankret i læreplanen og ved kurs hos Brann- og redningsskolen. FLF kurs vil derfor primært rette seg mot faglært personell.   

Dokumentert kompetanse

Kursplan 2024

 

Her finner du en oversikt over FLF sine kurs

Innføring i bransjestandard HMS for brannforebyggere Trekk- og trykkmåling Rehabilitering av skorsteiner

Konferanser 2024

 

Her finner du oversikt over konferanser FLF arrangerer

Ledelse- og organiseringskonferansen
Annonse
Annonse