Bli medlem

Hvorfor bli medlem?

Som medlem får du:

 • Faglig oppdatering
 • Delta på medlemsmøter i lokalforeningene
 • Tidsskriftet Miljø og Brann (feieravisa)
 • Noen å kontakte ved spørsmål/ veiledning
 • Samhold både sosialt og faglig
 • Rabatt på kurs og seminar
 • Være med på å forme feierfaget

Hva gjør FLF for faget:

 • Fremmer kompetanseutvikling gjennomtidsskrift, seminar og kurs.
 • Arbeider tett med sentrale brann og miljømyndigheter, utdanningsarbeid og Norges brannskole
 • Informasjonsarbeid om faget til publikum
 • Fungerer som bindelegg mellom myndigheter og de lokale feierne, feierens talerør mot myndighetene
 • Markedsfører feierfaget
 • Jobber for likhet i svenneprøve
 • Samarbeid over hele landet, via lokalforeningene og FLF sentralt

FLF er feierfaget!

Bli medlem

Fyll ut skjema under for å melde deg inn i Feiermesternes Landsforening
Annonse
Annonse