Om oss

Feiermesternes Landsforening (FLF) ble stiftet i 1945 og er en uavhengig landsomfattende interesseorganisasjon for feiere. Landsforeningen er bygget opp av en sentral ledelse, samt lokalavdelinger i fylkene. Foreningen er medlem i den Europeiske Skorsteinsfeiermester føderasjonen (ESCHFOE).

FLF har som formål å fremme den faglige utvikling innen feierfaget, og å bidra til opplysninger om feierfaget og dets gjøremål. Landsforeningen gir ut et tidsskrift, Miljø & Brann 4 ganger i året. FLF har sterkt fokus på brannforebyggende arbeid og da spesielt i tilknytning til bolig. Deriblant gode, sikre og energieffektive og miljøvennlige fyringsanlegg.

Vedtekter for feiermesternes landsforening

Regler for bruk av Feiermesternes Landsforenings logo

Feiermesternes Landsforening
v/ Line Holtberget
Karlstadvegen 25
2040 KLØFTA

E: postmaster@feiermester.org
T: 928 37 396

Organisasjonsnr. 991 854 118
Kontonummer: 9005 08 34718

Annonsekontakt:
Gaute Bøe
E: web@feiermester.org
T: 405 53 998

Styret

Annonse
Annonse