Om oss

Feiermesternes Landsforening (FLF) ble stiftet i 1945 og er en uavhengig landsomfattende interesseorganisasjon for feiere og brannforebyggere. Landsforeningen er bygget opp av en sentral ledelse, samt lokalavdelinger i fylkene. Foreningen er medlem i den Europeiske Skorsteinsfeiermester føderasjonen (ESCHFOE).

 

FLF har som formål å fremme den faglige utvikling innen brannforebyggerfaget, og å bidra til opplysninger om brannforebyggerfaget og dets gjøremål. FLF er upolitisk og engasjerer seg ikke i lønns- eller fagforeningsspørsmål.

Landsforeningen gir ut et tidsskrift, Miljø & Brann 4 ganger i året. FLF har sterkt fokus på brannforebyggende arbeid og da spesielt i tilknytning til bolig. Deriblant gode, sikre og energieffektive og miljøvennlige fyringsanlegg.

 

Vedtekter for feiermesternes landsforening →

Regler for bruk av Feiermesternes Landsforenings logo →

Feiermesternes Landsforening
v/ Gaute Bøe
Gangarstien 3
4021 Stavanger

E: postmaster@feiermester.org
T: 405 53 998

Organisasjonsnr. 991 854 118
Kontonummer: 9005 08 34718

Annonsekontakt:
Gaute Bøe
E: gaute@feiermester.org
T: 405 53 998

Annonse
Annonse