Endringer i FLF hovedstyret

Den nye sammensetningen ble gjeldende på landsstyremøtet i Stavanger 24.august 2022.

Hva har skjedd?
På oppdrag fra styret fikk valgkomiteen i oppgave å finne erstattere for leder og nestledervervet ettersom Karianne Mæhlum trakk seg og Line Hamre må avslutte sitt verv før inneværende periode er fullført.

Etter å ha snakket med hovedstyret og fått tips fra både dem og tidligere ledere, har valgkomiteen etter en lang prosess lykkes i å få på plass et fulltallig styre ved å hente inn to settemedlemmer.
Det er ikke lett å overta et lederverv når man ikke er kjent med foreningen eller ikke har erfaring med å jobbe med nasjonale oppgaver. Derfor er valgkomiteen veldig glad for at det er to fra det opprinnelige styret som nå går inn i lederrollene og at vi får inn ny kompetanse og engasjement i rollene som styremedlemmer.

Hovedstyret består nå av:
Leder: Gaute Bøe (Rogaland)
Nestleder: Sigurd Giske (Oslo)
Kasserer: Simen Østebø (Flekkefjord)
Styremedlem: Andrea Nilsen (Moss)
Styremedlem: Lise Andersen (Rogaland)
Styremedlem: Carita Johnstad Monsen (Bergen)
Styremedlem: Elisabeth Madsen Almbakk (Levanger)

Valgkomiteen har etter de interne rokeringene ikke gått inn å forespurt noen om å ta rollen som sekretær, dette konstituerer styret selv.

Takk for tilliten!
Jeg vil gjerne takke for tiden jeg har hatt i FLF. Jeg har møtt mange dyktige og motiverende mennesker i mine verv siden 2013 og lært masse. Spesielt takknemlig er jeg til mine forgjengere og de ildsjeler som holder foreningsånden gående inn i fremtiden. FLF er for meg en veldig viktig organisasjon for å sikre brannforebyggerfaget og opplyse om arbeidet nasjonalt og internasjonalt. Nettverket vi alle har som medlemmer er så viktig for at vi har tyngde bak våre meninger.

Masse lykke til videre!
Med vennlig hilsen
Line Hamre

Annonse
Annonse