Fagplan: Rehabilitering av skorsteiner

Rehabilitering av skorsteiner 
Nivå:  1 
Omfang:  6 timer 
Mål:   
Målgruppe:  Svennebrev i brannforebygger-/feierfaget eller tilsvarende kvalifikasjon. 
Forkunnskapskrav:  Ingen 
Bygger videre på:   
 
Læringsmål:  Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren: 
 
  • Ha kunnskap om dokumentasjon, merking og testmetoder 
 
  • Forstå regelverket for rehabiliteringssystemer 
 
  • Ha kunnskap om kontrollmetoder og myndighetsutøvelse 
 
  • Kunne analysere de ulike rehabiliteringsmetodene  
 
  • Kunne vurdere de ulike metodene for rehabilitering 
 
  • Ha kunnskap om dimensjonering 
 
Litteratur:  Kompendie, SAK10, Håndbok i skorsteiner og ildsteder. 
Vurderingsform:  (ingen eller eksamen/Test) 
Kompetansebevis ved fullført kurs:  Kursbevis 
Annonse
Annonse