Fagplan: Trekk- og trykkmåling

Trykk- og trekkmåling 
Nivå:  2 
Omfang:  6 timer 
Anbefalte forkunnskaper:  Svennebrev i brannforebygger-/feierfaget eller tilsvarende kvalifikasjon.  
Bygger videre på:   
 
Læringsmål:  Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren: 
 
  • Forstå fordeler og ulemper ved trekk- og trykkmåling
 
  • Kunnskap om regelverket knyttet til funksjonskrav for fyringsanlegg 
 
  • Kunne anvende trekkmåler for fast brensel 
 
  • Kunne anvende trykkmåler i skorsteiner
 
  • Forstå resultater og utarbeide ulike rapporter
   
 
Litteratur:  BF97, TEK10/17, NS1443, Håndbok i skorsteiner og ildsteder, Kurskompendiet.  
Vurderingsform:  Ingen 
Kompetansebevis ved fullført kurs:  Kursbevis 
Annonse
Annonse