HMS-håndbok for brannforebyggere er lansert

Fagforbundet og Feiermesternes Landsforening (FLF) har revidert Sikkerhetshåndboken for feiere. Den nye versjonen kalles HMS-håndbok for brannforebyggere, og er fulldigital. HMS-håndbok for brannforebyggere er en nettside der brukerne kan lese seg opp, laste ned dokumenter og diskutere med hverandre.

FLF har parallelt utviklet bransjestandarder for risikoanalyse i brannforebyggeryrket. Dette prosjektet hadde mye til felles med HMS-håndboka og FLF og Fagforbundet ble derfor enige om å samle begge deler på en nettside.

Selve nettsiden utgjør HMS-håndboka for brannforebyggere, med innføringer i HMS-arbeid generelt og korte innføringer til risikofaktorer i yrket
Bransjestandardene ligger tilgjengelig som egne dokumenter. Disse gir mer inngående informasjon om å håndtere de ulike risikofaktorene i yrket
Fagforbundet og FLF er fornøyde med at HMS-håndboka for brannforebyggere nå endelig er lansert og håper den blir tatt flittig i bruk av fagmiljøet. Målet med en digital nettside er å gjøre det lett for brannforebyggere og selv være med å komme med innspill og bidra til å videreutvikle innholdet.

Slik bruker du HMS-håndboken:

Gå til denne nettsiden og skriv inn e-postadressen din.

Klikk på lenken du mottar på e-post for å få tilgang til nettsiden. Lenken du mottar på e-post er din private innlogging, og du skal derfor ikke videresende den til andre.

Nettsiden er tilrettelagt både for PC, nettbrett og mobil. Du kan laste ned bransjestandardene fra nettsiden.

 

Annonse
Annonse