Informasjon til medlemmene våre

Under landsmøte 11. juni ble det valg nytt styre i FLF. Det nye styret består av Line Hamre, Gaute Bøe, Simen Østebø, Lise Andersen, Karianne Mæhlum, Andrea Nilsen og Sigurd Giske.

I sommer har styret hatt noen digitale møter for blant annet å bli kjent, jobbet med læreplan, Miljø og brannforebyggende konferansen(MBFK) som gjennomføres 29. og 30. november, samt Tidsskriftet Miljø og brann.

Neste styremøte gjennomføres 23. og 24. august og det er viktig at medlemmer sender inn saker til styret dersom noen har noe de ønsker å ta opp. Saker kan sendes til Line Hamre som er leder på mail: line@feiermester.org

 

På styremøtet skal vi blant annet jobbe med:

– Fordele arbeidsoppgaver
– MBFK
– Læreplanen
– Sikkerhetshåndboken
– FLF-bransjestandarder
– FLF – kurs
– Tidsskriftet Miljø og brann
– Revidering nasjonal svenneprøve

 

Med vennlig hilsen

Styret i Feiermesternes Landsforening

Annonse
Annonse