Kurs: Ildsted- og fyringsteknikk

Kurset tar spesielt for seg oppstillingskrav og materialer til åpne peiser og peisinnsatser, bruk og vedlikehold av dem, samt regelverket.

Hvem passer kurset for?

Dette er et kurs for alle som ønsker mer kunnskap på ildsted og fyringsteknikk området. Vi anbefaler deg å ha jobbet noen år i faget, være utdannet feiersvenn eller om du har fullført Norsk Varmes montørkurs modul 2.

Kurset er utviklet i samarbeid med Brannvernforeningen og deltagerne vil få en blanding av undervisning, gruppearbeid, diskusjoner og enkeltoppgaver. Det vil også være mulig å ta opp egne problemstillinger under kurset.

Dato  Sted  Påmelding  Påmeldingsfrist  Pris, inkl. lunsj 
10. April 2024  Quality Hotell Gardermoen   PÅMELDING 6. mars 2024  Medlem FLF Kr. 3 500,- 

Ikke medlem kr. 4 000,-  

Kursstart er kl. 09:00, og avsluttes kl. 15:00. Deltagerne må være tilstede hele dagen for å få utstedt kursbevis.

 

Målsetting for kurset
Ved å gjennomføre kurset vil deltakeren:

1. Kjenne til de mest kjente peisinnsatser i Norge
2. Kunne vurdere og veilede i bruk og vedlikehold av åpne peiser og peisinnsatser
3. Kunne regne ut dimensjoneringskrav for murte peiser
4. Kjenne til krav til fundamentering for murte peiser
5. Kunne gjøre rede for tilluft til åpen peis og peisinnsats
6. Gjøre rede for krav til tilknytning til skorstein
7. Kunne fyre riktig i åpne peiser og peisinnsatser
8. Kjenne til oppstillingsvilkår og tegninger til åpne peiser og peisinnsatser
9. Gjøre rede for miljøpåvirkningen vedfyring gir
10. Kjenne til regelverket som omhandler åpne peiser og peisinnsatser

Kursets innhold
1. Murte peiser og peisinnsatser
2. Ildstedenes egenskaper og oppbygging
3. Regelverk for montering, vedlikehold og tilsyn
4. Partikkelutslipp
5. Fyringsteknikk
6. Oppgaver og diskusjoner

For at alle skal få et godt læringsutbytte av kurset er det maks 25 deltagere pr kurs.

Annonse
Annonse