Kurs: Innføring i bransjestandard for HMS i brannforebyggerfaget

Mål for kurset:

 • Gi deltakerne en grundig forståelse av ansvarsområder og plikter knyttet til HMS i brannforebyggerfaget.
 • Introdusere aktuelt lovverk og samarbeidspartnere som er relevante for HMS.
 • Utforske bransjestandarder og hvordan de kam implementeres i praksis.
 • Fremme en sikkerhetskultur blant deltakerne.

Målgruppe:

 • Arbeidstakere
 • Arbeidsgivere
 • Verneombud

Program:

09:00 – 09:15 Velkomst og registrering

09:15 – 11:30 Innføring i plikter, aktuelt lovverk, samarbeidspartnere etc.

 • Presentasjon av kurset og kursledere.
 • Definisjon av HMS i brannforebyggerfaget og dets betydning.
 • Gjennomgang av ansvarsområder og plikter for arbeidstakere, arbeidsgivere og verneombud.
 • Introduksjon til relevant lovverk knyttet til HMS og hvordan dette påvirker brannforebyggingsarbeidet.
 • Identifisering av viktige samarbeidspartnere og deres rolle i arbeidslivet.

11:30 – 12:15 Lunsj

 • Felles lunsjpause for nettverksbygging og avslapning

12:15 – 15:00 Gjennomgang av bransjestandarder og gruppeoppgaver

 • Introduksjon til bransjestandarder for HMS i brannforebyggerfaget.
 • Diskusjon om hvordan bransjestandardene kan bidra til å forbedre sikkerheten på arbeidsplassene i praksis.
 • Gruppeoppgaver der deltakerne får muligheten til å anvende bransjestandarder på praktiske scenarier.
 • Presentasjon av gruppeoppgavenes resultater og felles diskusjon.

15:00 – 15:15 Oppsummering og gjennomgang av mål

 • Oppsummering av viktige poeng som er blitt dekket i løpet av dagen.
 • Gjennomgang av mål og veien videre for deltakerne i forhold til sikkerhetsarbeidet.
 • Evaluering av kurset og tilbakemelding fra deltakerne.

 

Dette programmet gir en grundig innføring i HMS-relaterte aspekter for arbeidere i brannforebyggerfaget og gir deltakerne mulighet til å diskutere, lære og praktisere viktige elementer knyttet til arbeidssikkerhet i sin bransje. Kurset tar sikte på å øke bevisstheten om samarbeid og kulturelle aspekter i arbeidet med brannforebygging.

 

Dato  Sted  Påmelding  Påmeldingsfrist  Pris, inkl. lunsj 
25. september 2024  Bergen, sted kommer   PÅMELDING  1. september 2024  Medlem FLF Kr. 3 500,- 

Ikke medlem kr. 4 000,- 

 

23. oktober  Trondheim, sted kommer  PÅMELDING  1. oktober 2024 Medlem FLF Kr. 3 500,- 

Ikke medlem kr. 4 000,- 

 

Kursstart er kl. 09:00, og avsluttes kl. 15:00. Deltagerne må være tilstede hele dagen for å få utstedt kursbevis.

 

 

 

Annonse
Annonse