Ledig stilling som Fagleder i feiertjenesten – Kongsberg brann og redning

2. gangs utlysning

Vil du være med å videreutvikle feiertjenesten hos oss? Vi ser deg som tenker innovativt og er en pådriver for å utvikle vårt forebyggende arbeid i fremtiden. 

Kongsberg brann og redning, forebyggende avdeling, har ledig 100% stilling som Fagleder.
Hovedarbeidsoppgaver er praktisk og faglig ledelse av feiertjenesten.
Arbeidssted er Kongsberg brannstasjon.

Vi tilbyr
• Samfunnsnyttig, spennende og ansvarsfullt arbeid.
• Lønn etter gjeldene avtaleverk.
• Fleksitidordning.
• God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
• Bedriftshelsetjeneste.
• Trening i arbeidstiden.
• Et godt arbeidsmiljø.

Innhold i stillingen
Du vil få faglederansvar for feiertjenesten med totalt 7 årsverk.
En viktig oppgave er å jobbe målrettet med omstillingsprosess som er påbegynt for å jobbe risikobasert, samt med tilsyn og feiing av fritidseiendommer.

Andre oppgaver:
• Planlegging av tjenesten med virksomhetsplaner og underliggende planer for produksjon i tett dialog med de ansatte.
• Videreutvikle rutiner for god og effektiv arbeidsflyt.
• Oppfølging, revisjon og videreutvikling av HMS arbeid.
• Ansvar for opplæring av nyansatte, lærlinger og praksiskandidater, KBR er en godkjent opplæringsbedrift.

Fagleder rapporterer til avdelingsleder i brannforebyggende avdeling.

Krav til søker
• Svennebrev i feierfaget – i henhold til forskrift om organisering av brannvesen, § 7-4.
• Minimunn 5 års ansiennitet som feiersvenn i feierfaget.
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Førerkort klasse B.
• Gode IT-kunnskaper. Vi benytter GAT, Elements, Komtek og MS Office.

Ønsket kompetanse
• mesterbrev
• ledererfaring
• erfaring innen forbedringsarbeid

Du må være/kunne:
• samfunnsengasjert
• målrettet, ta regi og skape engasjement
• systematisk
• selvstendig og ansvarsbevisst
• løsningsorientert
• effektiv og strukturert
• en god relasjonsbygger
• kommunisere på en klar, presis og strukturert måte

Vi ser etter en fagleder som er tett på tjenesten, er samfunnsengasjert og er en pådriver for innovasjon og utvikling. Det er viktig at du kan støtte og motivere dine kollegaer, og samtidig være en tydelig fagleder. Du må ta beslutninger og ha gjennomføringsevne. God rapporterings- og skrivekompetanse er en forutsetning og vil bli vektlagt.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Arbeidsplassene i KBR skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile regionens befolkning.
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.
I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest, skal også dette leveres før tiltredelse.

Tiltredelse etter nærmere avtale

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Søknadsfrist: 11. oktober 2020

Kontaktperson:
Ine Olsen
Avdelingsleder
48166565 Ine.olsen@kongsberg.kommune.no

 

Annonse
Annonse