Line Hamre er nytt æresmedlem i Feiermesternes Landsforening

Line Hamre ble veldig overrasket da hun ble tildelt FLFs største utmerkelse og heder: Æresmedlem i Feiermesternes Landsforening under Miljø & Brannforebyggende konferansen 2023 i Stavanger, med jubel og stående applaus fra nesten 500 deltakere i salen. Hun er den yngste noensinne som har mottatt denne utmerkelsen.

Line er 34 år, bor på Hvam ved Jessheim og arbeider til daglig hos Brannvernforeningen.

BEGRUNNELSE

(slik den ble lest opp av Iver Bye Rosendal fra æresmedlemskomiteen og Gaute Bøe Leder av Feiermesternes Landsforening): Vedkommende har vært en særdeles dyktig leder, som har løftet landsforeningen inn i fremtiden. Personen har bidratt til at landsforeningen er blitt en mer formell aktør enn tidligere. Foreningen har fått en stemme som blir lyttet til i sentrale organer og direktorater.
Personen har også brakt mer mangfold inn i landsforeningen, Ikke minst for kvinner.
Vedkommende har vært handlingens dame. Hennes vesen og dyktighet blir lyttet til i hele bransjen. Hun har rett og slett satt feieren, nå brannforebyggeren på dagsorden. Hun har også vært et frisk pust og fornyet Feiermesternes Landsforening på en rekke områder.
I tillegg framsnakker hun brannforebyggeren i alle sammenhenger, det være seg på konferanser, brannskolen eller på kurs.

Milepæler hun har jobbet med:
HMS

 • stått i spissen for fornying av HMS
 • fått på plass bransjenorm i faget
 • løftet faget inn i «brannmenn og feiere mot kreft» som sidestilt yrkesgruppe
 • bidratt til eksponerings app i faget

Utdanning

 • fått på plass ny læreplan
 • medvirket til en rekke kurs, både som tilrettelegger og foredragsholder

Brannforebygger

Bidratt til en navneendring som kan gi faget nye uante muligheter.

Her er noe av det vedkommende har bidratt med:

 • Flere år med diverse verv i Feiermesternes Landsforening samt forhenværende leder.
 • Instruktør på Brannskolen / feierfaget
 • Sensor i prøvenemd
 • Vært en sterk faglig støttespiller for veldig mange i faget.
 • Vært en forkjemper for modernisering og ny faglig tankegang.

 

Innstilling
Etter æresmedlemskomiteens innstilling har hovedstyret enstemmig vedtatt å tildele Line Hamre æresmedlemskap i Feiermesternes Landsforening her på Miljø og brannforebyggende konferansen i Stavanger 2023.

Annonse
Annonse