Meld inn avvik / uønsket hendelse

Det er viktig for oss å kunne kartlegge antall uønskede hendelser / avvik i forbindelse med HMS arbeidet nasjonalt.

Vi setter derfor stor pris på om du som arbeidsgiver eller arbeidstaker melder inn til oss.

Registeringen er anonym.

 

Registrering av uønsket hendelse / avvik

Avviksrapportering for brannforebyggere i Norge
  • :
Annonse
Annonse