MinLogg – app for registrering av eksponering for brannforebyggere

FLF samarbeider med Brannmenn mot kreft (BMK) og har gitt økonomisk støtte til utvikling av min logg, en app for registrering av eksponering av sot og røyk. Vi så at den tidligere versjonen av appen var tungvint for oss brannforebyggere/feiere å bruke. Dette har nå blitt bedre i den nye versjonen som nå er en webløsning.

For å kunne vedlikeholde og videreutvikle MinLogg blir appen flyttet fra App Store og Google Play til en webløsning. Den nye nettløsningen inneholder en abonnement-løsning. For å kunne registrere fremtidige logger må du aktivere abonnementet på kr 20,- i mnd. BMK har dessverre brukt en del ressurser for å utvikle denne applikasjonen, og for å forbedre produktet er det derfor nødt til å ha en abonnementsløsning for å dekke vedlikehold og utvikling.

Dersom du allerede bruker min logg appen, så er den nye webløsningen lik som før, men nå får du tilgang i nettleseren din. Det er mulig å legge den nye siden til på Hjem-skjermen på mobilen, slik at du kan erstatte inngangen til appen. Alle tidligere logger vil bli med over og fremover vil du også kunne logge fra både pc og mobil.

Med MinLogg vil du ha god oversikt og dokumentasjon på eksponering gjennom hele yrkeskarrieren. Blir du rammet av yrkesrelatert kreft har du bevisbyrden og da er denne dokumentasjonen viktig!

Adressen for innlogging vil være på www.mylogfire.com

Det vil komme flere oppdateringer og forbedringer i løsningen fremover, og hvis noen brukere har forslag til forbedringer eller oppdager en feil, ønsker vi at disse blir sendt til BMK på mail på: post@brannmennmotkreft.no

 

Annonse
Annonse