Nominasjon av Årets brannforebygger

Komiteen oppfordrer spesielt prøvenemndsmedlemmer og fagveileder til å nominere kandidater.

Nomineringen gjelder i perioden 2022 – 2023 (fra siste konferanse – MBFK 2021).

 

Nominering av Årets brannforebygger

  • Det er den gode redegjørelsen som vektlegges. «En hedersmann», «han/hun er en kjernekar/person» eller «for lang og tro tjeneste i faget» er ikke en god redegjørelse. Dette er ikke en hederspris for lang og tro tjeneste.

 

Frist for nominasjonen er satt til 31. mars 2023. Komiteen vil annonsere vinnerne av nominasjonen ved årets Miljø & Brannforebyggende konferanse 23. og 24. mai 2023.

Annonse
Annonse