Nominasjon av Årets opplæringsbedrift

Komiteen oppfordrer spesielt prøvenemndsmedlemmer, fagveiledere, lærlinger og praksiskandidater til å nominere bedrifter til årets opplæringsbedrift.

Nomineringen gjelder i perioden 2022 – 2023 (fra siste konferanse – MBFK 2021).

 

Nominering av Årets opplæringsbedrift

  • Det kan være små og store brann- og feiervesen som nomineres.
  • F.eks: Avdelingsleder, opplæringsansvarlig

 

Frist for nominasjonen er satt til 31. mars 2023. Komiteen vil annonsere vinnerne av nominasjonen ved årets Miljø & Brannforebyggende konferanse 23. og 24. mai 2023.

Annonse
Annonse