Rehabilitering av skorstein

Skorsteiner har lang tradisjon i Norge.  Tidligere ble skorsteiner oppført i betong eller teglstein, mens i dag er elementskorsteiner og stålskorsteiner de vanligste typene. Skorsteinen oppgave er å transportere røykgassen fra ildsted trygt ut av boligen uten at brann eller forgiftning skal kunne oppstå.

Rehabilitering av skorstein

Feiervesenet får mange spørsmål vedrørende rehabilitering av skorstein. Som en uavhengig kontrollør kan ikke vi anbefale enkelte leverandører av tjenesten, men beskriver her generelle regler og tips for rehabilitering.

Hvorfor må jeg rehabilitere?

Skorsteinen blir gjennom året utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind. Derfor vil en skorstein ha behov for oppgradering i likhet med andre bygginstallasjoner. Dersom du har fått beskjed fra feier at det er på tide å rehabilitere, er dette fordi brannsikkerheten i din skorstein nå er svekket og kan utgjøre en fare for brann.

En annen grunn til at skorsteinen kan rehabiliteres er for eksempel at en brennbar vegg står for nær en teglskorstein. Da kan rehabilitering med endring av oppstillingsvilkår være en løsning.

Søknadplikt

Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 bokstav f. Søknadsprosessen er det gjerne aktøren som ordner. Søknadsskjema finnes ofte på kommunenes hjemmesider.

Hvordan går jeg frem for å få rehabilitert min skorstein?

Rehabilitering av skorsteiner er ingen enkel oppgave og må kun utføres av et kvalifisert firma. Med kvalifisert firma menes firmaer som innehar sentral godkjenning for å utføre denne type oppgaver, eller firmaer som kan dokumentere fagkunnskap som fører til lokal godkjenning fra kommunen. Vi anbefaler å sjekke referanser til de ulike aktørene.

Hva skjer med min skorstein når den rehabiliteres?

En av de vanligste måtene å rehabilitere en skorstein på er å sette inn et nytt innerør. Det finnes tre typer innerrør: Keramikkrør, sementbasterte rør og stålrør. Disse rørene krever spesialgodkjenning for å kunne benyttes til skorstein.

Du står fritt til å velge type, og kan oppleve å få ulike anbefalinger fra aktørene utifra en faglig vurdering om hva som er best for din skorstein. Alle tre typene er testet og godkjent under samme vilkår. I de fleste tilfeller kan skorsteinens ytre beholdes og er kun en støtte for det nye innerrøret. For deg som huseier vil det da ikke være synlig inne i huset at skorsteinen har fått nytt innerør.

Det er firmaet som gjennomfører rehabiliteringen som har ansvaret for å fortelle deg som huseier om alle muligheter og begrensninger når du rehabiliterer, ikke vær redd for å spørre.

Henvisninger:

Plan -og bygningsloven § 20-1 og 21-4.
Byggeteknisk forskrift 15-3
SAK § 8-1, 8,2

Annonse
Annonse