Slukkeutstyr

Hva må jeg ha hjemme av slokkeutstyr?

Mange branner slokkes på et tidlig tidspunkt av beboer selv og det er krav til at alle boliger i Norge skal ha slokkeutstyr som kan benyttes i hele boligen. Det lov å tenke selv, da Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kun er et minimumskrav. Bor man over flere plan, har større bolig eller kanskje frityr hjemme, er det anbefalt å ha mer slokkeutstyr enn minimumskravet som er:

– pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver
– skum-/vannapparat på minimum 9 liter
– skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A
– formfast brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm
– annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet

At slokkeutstyret er utplassert i boligen og blir vedlikeholdt av fagfolk ved behov, er eiers ansvar. Eier er den som har grunnbokshjemmel til boligen.

Bor du i selveiet bolig, er det ditt ansvar. Bor du i et borettslag, aksjeselskap eller leier, er det styret eller utleiers ansvar.

Brannklasser

Forskjellig type brennbare materialer krever forskjellige slokkemidler. I en bolig er det normalt kun faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc. som er aktuelt.

For enkelt å kunne se hvilke type branner det forskjellige slokkeutstyret klarer å slokke, er brannene delt inn i brannklasser.

Klasse A – Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
Klasse B – Mot brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.
Klasse C – Mot brann i gasser som propan, butan, metan etc.
Klasse D – Mot brann i metaller (lite brukt, stor sett innen industri)
Klasse F – Mot brann i matoljer

Notat: De fleste brannslokkere kan benyttes mot branner i elektrisk anlegg og dette er angitt på utstyret.

Effektivitetsklasser

Effektivitetsklasser er et mål for hvor bra slokkeeffekten er og angis som et tall foran brannklassen. Jo høyere tall, jo bedre slokkeeffekt. C klassen er uklassifisert, men angir om slokkemiddelet er egnet til å slokke gassbranner.

Minste tillatte effektklasse for bruk i bolig er 21A og 6 kg / 6 liter, men det er tillatt å selge slokkere med lavere effektklasse, så vær obs når du skal kjøpe!

Norsk brannvernforening og en del forsikringsselskaper anbefaler en effektklasse på 43A eller høyere for pulverapparater til bruk i bolig.

©BSP

©BSP

Husbrannslange

Vann er et effektivt slokkemiddel mot brann i treverk, tekstiler og papir, d.v.s klasse A branner. Du kan også bruke rent vann til å slukke brann i det elektriske anlegget hjemme, så lenge du står minst 1 meter unna. Bruk aldri vann til å slukke brann i frityr, andre typer fett eller olje. Dette kan gi en eksplosjonsartet brann.

Enkel å bruke

©BSP

©BSP

Med en husbrannslange har du ubegrenset tilgang på vann og kan slokke mye og lenge. Den kan brukes av de fleste uten vanskeligheter eller opplæring.

Sjekk at slangen rekker frem

Hvis en husbrannslange er det eneste slokkeutstyret du har, sjekk at den rekker frem og kan brukes i alle rom. Slangen skal ikke være lenger enn 30 meter.

Vedlikehold.

En husbrannslange bør kontrolleres med jevne mellomrom, gjerne hvert kvartal.

– Sjekk brannslangen og vannkranen
Se til at brannslangen ikke har skader eller sprekker. Sjekk også at brannslangen er fast tilkoblet og godt festet til kranen, og at kranen fungerer som den skal. Slangen skal også være montert frostfritt.

– Prøv brannslangen
Test brannslangen for å se om den fungerer som den skal. Husk å skru igjen kranen og tøm ut vannet av slangen. Husbrannslanger skal ikke stå under trykk.

Brannslokkeapparat

De mest vanlige brannslokkeapparatene i hjemmet kan i all hovedsak deles i to typer:

©BSP

©BSP

skum og pulver. Slike apparater slokker effektivt de fleste typer branner som kan oppstå i hjemmet. Apparatene er merket med hvilke typer branner de kan slokke, normalt for pulver er brannklasse A,B og C og for skum brannklasse A og B.

 Ikke på frityr, med mindre skumslokkeren er merket med F-klasse!

Trykket i normale skum- og pulverapparater er stort. Hvis du prøver å slokke brann i frityr, kan trykket spyle den brennende oljen over kanten på kjelen og spre brannen i stedet for å slokke den.

Blir fort tomt

Med skum- og pulverapparater kan du ikke slokke like lenge som med en husbrannslange. Et apparat på 6 kilo blir tomt på 10-20 sekunder. Skum har noe lenger tømmetid enn pulver. Brannslokkingsapparater kan være tunge å løfte, spesielt for eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne.

Forskjell på skum og pulver

Pulverapparater inneholder et fint pulver som legger seg over flammene og kveler dem. En skumslokker inneholder vannbasert skum som kveler og kjøler ned brannen. I forskriften er både skum og pulver likestilte som slokkeutstyr. Pulver kan være lettere å bruke fordi du ikke trenger å slokke like presist med pulver som med skum. Samtidig så vil pulver forurense mer og kunne gi flere sekundærskader enn skum.

Skum tåler normalt ikke frost

Pulverslokkere tåler frost uten å bli ødelagt. Skumslokkere må normalt lagres frostfritt, temperaturområde er angitt på slokkeren. Dette er viktig å huske på hvis du har brannslokkingsapparat på hytta eller andre steder hvor det kan bli frost.

Det finnes også spesialskumslokkere som er frostsikret.

Vedlikehold

I Norge har vi en egen standard som ivaretar vedlikeholdet av brannslokkere, NS-3910.

Det er i bolig er 5 år mellom hver gang slokkeren din skal ha faglig tilsyn, så er det viktig at du som beboer selv kontrollerer slokkeren din hvert kvartal.

Du skal sjekke:

– Er slokkeren plassert på «angitt sted» (kjenner alle i husstanden hvor slokkeren er?)
– Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
– Er slokkerens bruksanvisning leselig? Vender bruksanvisningen ut i rommet?
– Har slokkeren synlig skader?
– Slokker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
– Er sikringsplinten intakt og plombert?
– Er datoen for kontroll/service utgått?
– Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpedysen på slokkeren
– Pulverslokkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Viktig: Oppdages feil på slokkeutstyret må dette rettes raskt og dette er eiers ansvar.

 Små brannslokkeapparater og annet tilleggsutstyr

Skum- og pulverslokkere skal være på minst 6 kilo eller 6 liter for å oppfylle forskriften, men det finnes også mindre slokkere på markedet. Hvis du vil ha en mindre slokker må du ha brannslange eller 6 kilo / 6 liter apparat i tillegg for å oppfylle forskriftskravet.

Brannteppe

Et brannteppe er et billig og et effektivt slokkemiddel mot små branner. På kjøkkenet kan et brannteppe komme spesielt til nytte. Der kan du bruke det til å kvele flammer i gryter og frityr. Brannteppe er også effektivt til raskt å slokke brann i klær eller hår. Hvis du må rømme gjennom flammer kan du pakke teppet rundt deg selv eller andre for beskyttelse.

Slukkeskum og slokkesprayer

Det finnes også små spraybokser med slokkemiddel som er godt egnet til små branner og branntilløp. Disse er enkle å bruke og kan oppbevares lett tilgjengelig slik at man kommer raskt i gang med slokking. Det finnes mange versjoner av slukkeskum, noen er både frostsikret og slokker branner i fett og frityr.

©BSP

©BSP

Annonse
Annonse