Lokalforeninger

FLF har lokalforeninger i de aller fleste områder i Norge. Finner du ikke en lokalforening som passer for deg, ta kontakt med oss sentralt.

Hedmarkfeiernes forening

Leder: Kim Andre Nilsen
Telefon: 474 63 775
E-post: kim.andre.nilsen@hamar.kommune.no

FLF – Vest

Leder: Bjørn Kjetil Ljosdal
Telefon: 918 87 666
E- Post: bjorn-kjetil.ljosdal@bomlo.kommune.no

Oppland & Nordre Buskerud feierforening

Leder: Kjell Ivar Haugen
Telefon: 908 56 810
E- post: kjhaugen@bbnett.no

Oslo og Akershus feierlaug

Leder: Mona Iren Torp
Telefon: 480 14 775
E- post: mona.torp@follobrannvesen.no

Sogn og Fjordane feierforening

Leder: Bernhard Øberg
Telefon: 959 89 601
E- post: bernhard.oberg@sunnfjord.kommune.no

Trøndelag feierlaug

Leder: Kenneth Gåsbakk
Telefon: 906 56 114
E- post: kenneth.gasbakk@brannmidt.no

Møre og Romsdal feierforening

Leder: Marte Rewentlov Hansen
Tlf : 488 96 612
Epost: rewentlov@gmail.com

Telemark Feierlaug

Leder: Tor Eirik Aasgrav
Telefon: 991 28 735
E- post: tor.eirik.aasgrav@gbr.no

Vestfold og Buskerud feierlaug

Leder: Martha Buvald
Telefon: 456 41 363
E- post: martha.buvald@kongsberg.kommune.no

Østfold Feierforening

Leder: Morten Mandfloen
Telefon: 951 99 561
E- post: m.mandfloen@brann.movar.no

Annonse
Annonse