Lokalforeninger

FLF har lokalforeninger i de aller fleste områder i Norge. Finner du ikke en lokalforening som passer for deg, ta kontakt med oss sentralt.

Agder skorsteinsfeierforening

Leder: Kristine Berge
Telefon: 994 15 227
E-post: kristine93berge@gmail.com

Hedemarkfeiernes forening

Leder: Terje Kværnes
Telefon: 918 05 536
E-post: terje.kvaernes@mhbr.no

FLF – Vest

Leder: Bjørn Kjetil Ljosdal
Telefon: 918 87 666
E- Post: bkl@bomlo.kommune.no

Oppland & Nordre Buskerud feierforening

Leder: Kjell Ivar Haugen
Telefon: 908 56 810
E- post: k.haugen@etnedal.kommune.no

Oslo og Akershus feierlaug

Leder: Christian Aune Johannessen
Telefon: 405 53 489
E- post: Christian.Aune@hotmail.com

Sogn og Fjordane feierforening

Leder: Kolbein Fridtun
Telefon: 913 19 472
E- post: kolfri@gmail.com

Trøndelag feierlaug

Leder: Njål Gran
Telefon: 924 90 802
E- post: njaalgr@frisurf.no

Møre og Romsdal feierforening

Leder: Vidar Steen
Tlf : 900 89 980
Epost: feiar1@vestnes.kommune.no

Telemark Feierlaug

Leder: Kenneth Hjelvik Jørgensen
Telefon: 415 27 122
E- post: pekersniff@gmail.com

Vestfold og Buskerud feierlaug

Leder: Turid Kirkeåsen
Telefon: 941 43 222
E- post: turid.k@hotmail.com

Østfold feierforening

leder: Moten Manfloden
Telefon: 951 99 561
E- post: m.mandfloen@brann.movar.no

Annonse
Annonse