Lokalforeninger

FLF har lokalforeninger i de aller fleste områder i Norge. Finner du ikke en lokalforening som passer for deg, ta kontakt med oss sentralt.

Hedmarkfeiernes forening

Leder: Kim Andre Nilsen
Telefon: 474 63 775
E-post: kim.andre.nilsen@hamar.kommune.no

FLF – Vest

Leder: Bjørn Kjetil Ljosdal
Telefon: 918 87 666
E- Post: bjorn-kjetil.ljosdal@bomlo.kommune.no

Oppland & Nordre Buskerud feierforening

Leder: Kjell Ivar Haugen
Telefon: 908 56 810
E- post: kjhaugen@bbnett.no

Oslo og Akershus feierlaug

Leder: Mona Iren Torp
Telefon: 480 14 775
E- post: mona.torp@follobrannvesen.no

Sogn og Fjordane feierforening

Leder: Andreas Lid
Telefon: 458 76 504
E- post: andreas.lid@askvoll.kommune.no

Trøndelag feierlaug

Leder: Njål Gran
Telefon: 924 29 408
E- post: njaalgr@frisurf.no

Møre og Romsdal feierforening

Leder: Marte Hansen
Tlf : 975 73 991
Epost: marte.hansen@ulstein.kommune.no

Telemark Feierlaug

Leder: Kenneth Hjelvik Jørgensen
Telefon: 415 27 122
E- post: kenneth.heyn@gbr.no

Vestfold og Buskerud feierlaug

Leder: Kjell Hogstvedt
Telefon: 481 66 574
E- post: kjell.hogstvedt@kongsberg.kommune.no

Østfold Feierforening

Leder: Morten Mandfloen
Telefon: 951 99 561
E- post: m.mandfloen@brann.movar.no

Annonse
Annonse