Høringsutkast: Ny nasjonal svenneprøve i feie- og brannforebyggerfaget

Frist for høringen er satt til 23. desember 2022!

 

Oppgavetekst for svenneprøve i feie- og brannforebyggerfaget

Veiledning til prøvenemnden, kandidat og arbeidsgiver i feie- og brannforebyggerfaget

Vurderingskriterier for praktisk svenneprøve i feie- og brannforebyggerfaget

 

Innspill eller spørsmål? Sendes til: sigurd@feiermester.org og simen@feiermester.org.

 

Mvh

Styret FLF

Annonse
Annonse