For prøvenemder

Denne siden er laget spesielt for deg som er sitter i prøvenemnd for feierfaget. Her vil du finne nyttig informasjon om å være i nemnd, samt maler for gjennomføring av praktisk svenneprøve.

Feiermesternes landsforening lagde i 2006 i samarbeid med fylkeskommune, Fagforbundet og Norges brannskole en nasjonal svenneprøvemal med tilhørende kriterier. Vi mener at med dette dokumentet har opplæringsbedriftene, Norges brannskole og kandidatene et meget godt utgangspunkt for å kunne sikre kvalitetsmessig opplæring.

Den nasjonale svenneprøvemalen skal være i henhold til aktuelle lover/forskrifter, inneholde kjernekompetanse for faget og har en forutsigbarhet og gi vurderingskriterier for kandidaten. Vi anbefaler at alle prøvenemnder i feierfaget benytter seg av denne malen.

Læreplan av 1.august 2021 I forbindelse med revidert læreplan er vi og fagforbundet i gang med å planlegge en samling av prøvenemdene for å revidere svenneprøvemalen. Arbeidet vil foregå i 2022-2023 og målet er at malen med tilhørende kriterier skal være ferdigstilt til høsten 2023, slik at kandidater som skal avlegge praktisk svenneprøve i 2024 har tid til å forberede seg.

Annonse
Annonse