For prøvenemder

Denne siden er laget spesielt for deg som er sitter i prøvenemnd for brannforebyggerfaget. Her vil du finne nyttig informasjon om å være i nemnd, samt maler for gjennomføring av praktisk svenneprøve.

Feiermesternes Landsforening lagde i 2006 i samarbeid med fylkeskommune, Fagforbundet og Norges brannskole (nå Brann- og redningsskolen) en nasjonal svenneprøvemal med tilhørende kriterier.

Ny revidert versjon ligger nå tilgjengelig, i tråd med ny nasjonal svenneprøve for Brannforebyggerfaget.

Vi mener at med dette dokumentet har opplæringsbedriftene, Brann- og redningsskolen og kandidatene et meget godt utgangspunkt for å kunne sikre kvalitetsmessig opplæring.

Den nasjonale svenneprøvemalen skal være i henhold til aktuelle lover/forskrifter, inneholde kjernekompetanse for faget og har en forutsigbarhet og gi vurderingskriterier for kandidaten. Vi anbefaler at alle prøvenemnder i brannforebyggerfaget benytter seg av denne malen.

Annonse
Annonse